Skip to main content

GJENVINNINGSGUIDE

Selv om det i første rekke er innholdet du er interessert i, har også emballasjen en viktig funksjon. Den skal blant annet informere om produktets innhold og bruk, beskytte innholdet under transport og oppbevaring og lette bruken av produktet. Når ditt Cliniderm produkt er oppbrukt, er emballasjen likevel ikke forbrukt. I mange norske kommuner samler man inn emballasjemateriale for at det skal fortsette å gjøre nytte i et kretsløp der det på best egnet vis gjenvinnes til energi eller nytt materiale. Energi som kan brukes til oppvarming av boliger, eller materiale som kan bli til ny emballasje eller helt andre produkter. Vi i Cliniderm synes det er helt naturlig å bidra med vår kunnskap om hvordan du gjenvinner vår emballasje på en enkel og korrekt måte. Når vi her tar for oss emballasje og gjenvinning, er det fordi vi ønsker å skape inspirasjon og motivasjon slik at mer emballasje finner veien inn i gjenvinningskretsløpet.
 

FLASKE OG KORK

Materialet vi velger som emballasje, avhenger blant annet av hva den skal inneholde, hvordan den skal produseres og hvordan designen skal se ut. De fleste av Cliniderms flasker og korker består av plasttypene polyetylen (PE), polypropylen (PP) og polyetylentereftalat (PET), som er blant de vanligste plasttypene til forbruksvarer. Korkene som sitter på Cliniderms-emballasjen er tilpasset produktets bruksbehov. De er i de aller fleste tilfeller fremstilt av plasten PP. Enkelte pumper har detaljer i metall, men de utgjør en så liten del av pumpen at hele pumpen likevel sorteres som plastemballasje.

BRUKT EMBALLASJE SORTERES SOM:

Korker og pumper sorteres som plastemballasje
Plastflasker sorteres som plastemballasje
 

TUBE OG KORK

De aller fleste av Cliniderms tuber består helt eller for det meste av plast. Hvis metall inngår i en plasttube, er det bare i form av et tynt lag i selve tubehylsen for å gjøre den tettere, eller som en liten detalj i åpningen for spesielle doseringskrav. Dette metallet utgjør imidlertid en så liten del av hele tuben at tuben likevel skal sorteres som plasttube.

BRUKT EMBALLASJE SORTERES SOM:

Plasttuber sorteres som plastemballasje
Korker sorteres som plastemballasje
 

BOKS/KRUKKE OG LOKK

Cliniderms bokser/krukker består av plast. En plastboks kan gi samme inntrykk som en glasskrukke, men er lettere å transportere og blir ikke like skadet. Lokkene på Cliniderms bokser består av plast.

BRUKT EMBALLASJE SORTERES SOM:

Plastbokser og lokk sorteres som plastemballasje
 

KARTONGER

Fra et miljøsynspunkt er papir og papirbasert emballasje et gunstig materialvalg. Papiret har sitt opphav i naturen, det er lett å gjenvinne og resirkulere og har høy energiverdi ved energiutvinning. Kartongmaterialet finnes i en rekke forskjellige kvaliteter, med for eksempel ulik styrke og trykkbarhet. Også kartongemballasjens oppbygging har betydning for hvor solid innpakningen blir. Ved å pakke et produkt i en ekstra kartong blir skjør emballasje beskyttet mot transportskader, man kan stable flere produkter og transportere dem på en pall, og det kan være at emballasjen som ligger i kartongen, kan produseres med mindre materialbruk.

BRUKT EMBALLASJE SORTERES SOM:​

Kartong sorteres sammen med papp og papir